Rozdiel medzi anabaptistom a baptistom

Zatiaľ čo anabaptisti a baptisti veria v „Believer’s Baptism“, čo je Kresťanský spôsob ponorenia o tom, že človek je pokrstený na základe svojho vyznania viery v Ježiš Kristus a keďže sa krst používa ako vstup do spoločenstva viery, obe náboženstvá sa navzájom úplne líšia. Nevychádzali z podobnej skupiny, aj keď niektorí baptisti tvrdia opak. Pokračujte ďalej, pretože tento článok ďalej pojednáva o ich rozdieloch v určitých veciach.Čo je anabaptista?

Anabaptizmus sa začal radikálnou reformáciou, ktorá sa odohrala v šestnástom storočí Baptistov sa začalo anglickým puritánstvom. Rôzne pocity tradičných anabaptistov by sa podľa všetkého mohli javiť ako nové pre baptistu, pretože majú vo svojej sekte rôzne spôsoby a prostriedky.

Dnešní anabaptisti začali v šestnástom storočí ako sociálna skupina známa ako švajčiarski bratia. Odmietli krst detí a vzbudzovali dôveru v pacifizmus. Samotný vieru neuznávajú baptistický štatút ospravedlnenia, skôr zdôrazňujú „život dobrých skutkov“.

Anabaptisti tiež veria, že v živote sú potrebné prejavy milosrdenstva a učeníctva. Najbližší príbuzní anabaptistov sú Amiši a Mennoniti.Ich pohľad na Bibliu podporuje presvedčenie, že Nový zákon nahrádza Starý zákon . Veria v oddelenie od sveta, čo je dôvod, prečo starí Amíši vylučujú, že by v ich domoch bola elektrina. Ľudia neuvidia Amišov uchádzajúcich sa o politický úrad, pretože táto aktivita narušuje ich vieru v oddelenie od sveta.

Čo je Baptist?

Baptisti začínali ako filiálka Puritánstvo . Aj keď odmietajú krst detí, nezdieľajú vieru v pacifizmus. Stali sa známymi aj v modernej spoločnosti.Baptistom nie je zakázané uchádzať sa o politické úrady, zúčastňovať sa na vojnách a žiť svoj každodenný život ako normálni ľudia. Vidia Starý aj Nový zákon ako náprotivky a veria v ospravedlnenie iba pomocou viery v Ježiša Krista.

Rozdiely medzi anabaptistom a baptistom

Južní baptisti majú korene predovšetkým v protestantskej reformácii, ktorá v 16. storočí vzrástla v Nemecku a Švajčiarsku.

Anabaptisti boli jedným zo štandardných klastrov, ktoré vzrástli v Európe za prítomnosti Kalvíni a luteráni v tom okamihu. Slovo „anabaptista“ podľa Online etymologického slovníka znamená „ten, kto opäť čistí cez vodu“, a toto slovo bolo spojené s anabaptistami ich prenasledovateľmi.Anabaptisti sa na diaľku rozdávali do niekoľkých výnimočných skupín, medzi ktorých patrili Amiš, Mennoniti a Hutteriti. Niektoré z týchto združení majú v sebe zameranie troch anabaptistických citov.

Veriaci krst

Anabaptisti učia, že človek by mal najskôr uveriť v evanjelium predtým, ako podstúpi krst. Toto vo svetle poučenia z Písma Ježiša Krista. Týmto spôsobom nekrstia deti.

Na druhej strane krstné vyznania sa líšia vierou v krst. Reformovaní baptisti veria, že deti môžu byť pokrstené, zatiaľ čo južní baptisti veria v krst podobne ako u anabaptistov.

Pacifizmus

Anabaptisti neveria v získanie alebo zabezpečenie práv pomocou elektrickej energie. Sú zamerané na jednoduchosť založenú na Kristovom učení v Kázni na vrchu v Novom zákone. Na rozdiel od baptistov, ktorí majú veľa denominácií, neprikazujú svojim členom také extrémne spôsoby.

Spoločenstvo tovaru

Anabaptisti sa domnievajú, že všetok majetok by sa mal zdieľať porovnateľným spôsobom učeníci ku Kristovi . Toto je podľa Kristovho poverenia bohatého energického vládcu, aby sa vzdal väčšiny svojich síl, aby mal miesto a aby ho sledoval.

Medzi anabaptistami a baptistami existujú dva alebo tri kľúčové rozdiely v ich kontrole nad svojimi zbormi. Jednou kritickou diferenciáciou sú dôsledky spásy uskutočňovanej baptistami, o ktorých sa domnievajú, že sa musia uskutočňovať prostredníctvom viery v Krista, a dôrazu na učeníctvo alebo dobré skutky anabaptistov.

Spása

Spása pre anabaptistov sa líši od baptistov, pričom anabaptisti kladú dôraz na dobré skutky, aby mohli byť spasení, pričom ako svoj štandard používajú Bibliu, konkrétne Kázanie na vrchu Pána Ježiša Krista, pričom popierajú ospravedlnenie alebo spásu iba pomocou viery, ktorú učí aj Písmo.

Na druhej strane mnoho baptistických vierovyznaní verí v ospravedlnenie vierou, ktoré je bližšie k biblickému učeniu o spáse. V baptistickom náboženstve je však veľa denominácií a nie všetci veria v ospravedlnenie iba pomocou viery.

Režimy bývania

Žiť jasne a odpojene od zväzkov je životný štýl rôznych anabaptistov. Majú v úmysle odpútať sa od vonkajšieho sveta. Pár skupín nazývaných „Amish“ pri plavbe stále používajte žrebca.

Niektorí anabaptisti navyše nepoužívajú kontrolu. Konkrétna skupina s názvom „Hutteriti“ žije na pozoruhodných panstvách a odoláva presvedčeniu, že musí existovať základné vlastníctvo. Vášniví ľudia v týchto skupinách nezastávajú politickú funkciu ani vojenskú službu. Získajú spôsob, ako prejaviť pacifizmus voči všetkým ľuďom.

Južní baptisti sa na druhej strane spájajú do svojich priľahlých štvrtí, miest, mestských území, štátov a krajín. Dostávajú príbuzné vzťahy s vládou a energicky udržiavajú politické pracovné prostredie a slúžia v armáde.

Súhrnná tabuľka pre Anabaptist Verses Baptist

Zhrnutie anabaptistických veršov Baptista

Ostatné kresťanské skupiny vám nesprávne povedia, že novokrstenci sú baptisti. Nepomáha ani to, keď niektorí baptistickí teológovia prijmú svoju motiváciu k anabaptistom. Z povrchného pohľadu rozhodne nie je ťažké uveriť, že sú rovnaké, avšak prekvapivejšie sa javí základnejší pohľad na ich základné podniky a postupy.