Rozdiel medzi energiou a silou

energia-sila

Zdá sa, že ľudia vždy považujú energiu a silu za rovnaké. Dokonca robia chybu, keď považujú „Energiu a silu“ za synonymá. Nedá sa vyčítať ani to, že sme našli podobnosť medzi energiou a silou, pretože navzájom súvisia.Nie je také ťažké rozlíšiť medzi nimi Energia a sila. Zatiaľ čo energia je schopnosť robiť prácu, sila je jej meranie, ktoré počíta čas, do ktorého bola energia použitá. Energia je to, čo človek dodáva, a sila je rýchlosť, akou sa dodáva.

Energia je schopnosť niečo robiť. Napríklad energia sa používa na pohyb autom alebo na vykurovanie domu alebo na osvetlenie noci alebo dokonca na lietanie v lietadle. Základná jednotka energie je Joule, ale zvyčajne sa nazýva watthodina alebo kilowatthodina. Energia sa objavuje v mnohých formách a často sa vyjadruje vo viacerých jednotkách.

Pri príchode k energii je to rýchlosť energie za jednotku času. Sila je kapacita energie , ktorý sa používa. Jednoduchšie povedané, moc je definovaná ako miera vykonávania práce. Sila nachádza využitie v mechanických aplikáciách, tepelných aplikáciách, elektrických aplikáciách a v niekoľkých ďalších oblastiach.Pozrime sa na príklad vzpierača, aby sme lepšie pochopili energiu a silu. Sila je ako sila vzpierača a energia je mierou toho, ako dlho dokáže udržať výkon. Zatiaľ čo energia predstavuje „jouly“, sila predstavuje „jouly za sekundu“. Inými slovami, sila je „watt“ a energia „watthodina“.

Ďalším rozdielom je, že energiu je možné skladovať, zatiaľ čo energiu nie je možné ukladať. Zatiaľ čo energia prichádza s časovou zložkou, sila je okamžitá veličina. Výkon sa nemôže meniť, ale zostáva konštantný. Medzitým sa energia hromadí predvídateľne.

Energia mení formu, ale sila nemení formu. Ak sa niečo musí stať, Energia musí zmeniť formu. Power však meria iba to, ako rýchlo k zmene došlo; Výkon je rýchlosť, pri ktorej sa energia premieňa každú sekundu.ikona knihy