Islam

Rozdiel medzi šíitmi a Ismaili

Shia vs Ismaili Shia a Ismaili sú dve sekty moslimskej komunity. Šíiti sú druhou najväčšou denomináciou moslimov na svete. Ismaili je iba a

Rozdiel medzi sunnitmi a wahabi

Sunni vs Wahabi Hlavným rozdielom medzi Sunni a Wahabi sú viery a rituály. Suniti sú väčšinou a takmer 90% percent moslimov v celej krajine

Rozdiel medzi islamom a ateizmom

Islam vs ateizmus Islam a ateizmus stoja vedľa seba. Zatiaľ čo islam je náboženstvo, ktoré verí v Boha, ateizmus je termín používaný na označenie nedôvery v boha. Islam

Rozdiel medzi islamom a budhizmom

Islam vs budhizmus Pokiaľ ide o niektoré z hlavných náboženstiev na svete, veľa ľudí je skeptických alebo dokonca sa bojí niečoho, čo nepoznajú.

Rozdiel medzi islamom a bahajmi

Islam vs Bahai Všetci vieme o islame, ale nemusíme vedieť o Bahai. Bahai je nové náboženstvo alebo skôr náboženstvo novšieho sveta. Začína byť populárny

Rozdiel medzi islamom a kresťanstvom

Islam vs kresťanstvo Za posledných 2000 rokov vznikli z pieskového polostrova, ktorý dnes nazývame Blízky východ, dve hlavné svetové náboženstvá: Islam a

Rozdiel medzi islamom a katolicizmom

Islam verzus katolícky islam Islam a katolicizmus majú veľa podobností. Islam je jedným z náboženstiev praktizovaných mnohými ľuďmi po celom svete, pretože je jedným z druhých

Rozdiel medzi islamom a hinduizmom

Islam vs hinduizmus Zatiaľ čo náboženské denominácie majú tendenciu zdieľať veľa spoločného, ​​rozdiel medzi islamom a hinduizmom začína od ich príslušnosti

Rozdiel medzi islamom a moslimami

Islam vs moslimská Takmer štvrtina svetovej populácie sa riadi náboženstvom, ktoré bolo zjavené prorokovi Mohamedovi a následne prepísané do

Rozdiel medzi islamom a judaizmom

Islam verzus judaizmus Náboženstvo bolo vždy chúlostivou témou diskusie, ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že ľudia majú svoj vlastný súbor názorov a viery. Avšak

Rozdiel medzi islamom a súfizmom

Islam vs Sufism Úvod Islam je dogmatické a monoteistické náboženstvo, ktoré založil prorok Mohamed asi pred 1400 rokmi na základe zjavení Alaha

Rozdiel medzi islamom a Yahudim

Islam vs Yahudi Vo väčšine literatúry zisťujeme, že Yahudi je prekladom kmeňa Yahudah. Ak je toto tvrdenie pravdivé, potom doslovný preklad Žida

Rozdiel medzi izraelskými a palestínskymi

Izraelčania vs. Palestínčania Pojem izraelský označuje občana Izraela, ktorý bol sformovaný na základe rozhodnutia OSN v roku 1947, zatiaľ čo výraz Palestínčan

Rozdiel medzi džihádom a terorizmom

Džihád vs Terorizmus Džihád je islamský výraz používaný na opis povinností človeka voči islamu. Terorizmus je na druhej strane činom, ktorý sa snaží vštepiť pocity

Rozdiel medzi moslimami a Arabmi

Moslimovia vs. Arabi Často sú moslimovia a Arabi stereotypne stereotypní, akoby patrili k skupine toho druhého. Mnohí dodnes veria, že moslimovia sú Arabi a